Oblíbené produkty
Košík je prázdný
Obchod Hraček

PRAVIDLA soutěže s Eternity II

Vyhlašovatel soutěže:

VTMTOYS CZ s.r.o.

Za Zámečkem 744/9

158 00 Praha 5

tel. +420 222 353 771

 

 

Distributor Eternity II výherní puzzle 256 dílků pro ČR:

VTMTOYS CZ s.r.o.

Za Zámečkem 744/9

158 00 Praha 5

 

První distribuce Eternity II výherní puzzle 256 dílků začíná dne 15. 11. 2011.

Objednávat můžete již nyní na www.obchodhracek.cz

 

Blahopřejeme! Jste o krok blíž výhře 300.000,- Kč (12.000,- EUR)

 

 

VTMTOYS CZ s.r.o. upozorňuje, že v průběhu výroby bohužel došlo k chybě a některé dílky mohou být poškozené. Pokud máte problém určit barvu, vzor nebo tvar některého z dílku vašeho Eternity II výherní puzzle 256 dílků, prosíme kontaktujte nás a my Vám tento dílek zdarma vyměníme. (adresa: VTMTOYS CZ s.r.o, Jesenická 513, 252 42 Psáry-Horní Jirčany tel: 222 353 771) Neakceptujeme jako důvod reklamace posunutí vzoru na dílku do 2 mm. Jemná odchylka je způsobena hromadnou výrobou a nebrání možnosti rozpoznat barvu a symbol na dílku a tudíž nebrání skládání!

 

PŘIPRAVENI?

 

 

Umístěte startovací dílek na správné místo

Sestavte všechny dílky puzzle do čtverce

Šedé dílky musí rámovat okraj

Každé dvě sousedící strany musí vzájemně navazovat

Udělejte to jako první a získáte 300 000,- Kč (12.000,-EUR)!

 

Umístěte startovací dílek č. 139 na označené políčko na hrací ploše. Skládejte puzzle tak, aby barvy a symboly na každých dvou sousedících stranách vzájemně navazovaly. Šedé části dílků musí vytvářet vnější okraj.

 

Pokud máte hotovo, prosím, vyplňte přihlášku, kterou najdete v balení. Do horní části formuláře do kolonky 1 uveďte své jméno, věk, adresu a telefonní číslo, na kterém jste během dne k zastižení.

 

 

JAK ZAPISOVAT SKÓRE?

Do oválu mezi buňkami označte každý pár stran, které navzájem odpovídají (barvy a symboly musí na sebe navazovat na dvou sousedících stranách dílků). Ovály mezi buňkami, které sobě neodpovídají, ponechte neoznačené. Spočítejte, kolik oválů jste zatrhli. Vaše skóre (maximum 480) je součtem správně spárovaných stran. Napište své skóre do kolonky 2 na formuláři nahoře vpravo. Do každé buňky zapište a podtrhněte číslici dílku, který jste umístili na příslušné místo.

 

Společnost VTMTOYS CZ s.r.o. vyplatí odměnu 300 000,- Kč (12.000,-EUR) zasilateli první platné přihlášky s maximálním skóre 480 spárovaných stran dílků, došlé v termínu od uvedení výrobku do prodeje dne 15.11.2011 do dne 31. 7. 2015 (lhůta může být prodloužena dle uvážení společnosti, pokud nebude nalezeno řešení), se všemi 256 dílky puzzle Eternity II sestavenými do čtverce 16x16 dílků tak, že startující dílek je umístěn na označeném políčku na herní ploše, všechna šedá pole tvoří rám a všechny barvy a symboly na každé straně každého dílku jsou identické s těmi, se kterými bezprostředně sousedí.

 

 

SMLUVNÍ PODMÍNKY

 

Všechny přihlášky obdržené v období mezi uvedením výrobku na trh a dnem přezkoumání zaslaných řešení budou bezpečně uschovány a budou otevřeny až při nejbližším následujícím dni přezkoumání zaslaných řešení, kdy budou posouzeny v tom pořadí, jak došly. První odesílatel s platnou přihláškou s maximálním skóre 480 spárovaných stran získává odměnu 300 000,-Kč (12.000,-)EUR. V případě shody se výhra dělí mezi počet výherců. Vítěz musí zaplatit příslušnou daň z výhry. Vítěz bude vyrozuměn poštou, telefonicky nebo e-mailem do 14 dnů ode dne přezkoumání zaslaných řešení. Vítěz souhlasí s uveřejněním svého jména, fotografie, města, kde žije, a svého řešení.

Hry se mohou zúčastnit pouze osoby starší 18 let. Hry se nesmí zúčastnit tvůrci hry, společnost VTMTOYS CZ s.r.o., notář, odpovědné osoby posuzující zaslaná řešení, přidružené společnosti, jejich zaměstnanci a rodinní příslušníci.

 

 

Odpovědné osoby (za účasti notáře), posuzující zaslaná řešení, nenesou odpovědnost za přihlášky nesprávně adresované, ztracené, poškozené, zpožděné nebo zničené poštou a vyřadí přihlášky nedostatečně ofrankované, došlé pozdě, pozměněné, nečitelné, neplatné, s překročeným maximálním skóre, od osob mladších 18 let a další, které nejsou v souladu s těmito pravidly hry.

Diskvalifikován bude každý, jehož řešení se stane veřejnosti známým před dnem přezkoumání zaslaných řešení a každého kdo na veřejnosti oznámí jakékoli detaily o dílcích puzzle Eternity II v jakékoli podobě a v jakémkoli médiu.

 

 

Zasláním přihlášky souhlasíte, že jste vázáni těmito pravidly hry a přijímáte rozhodnutí odpovědných osob (za účasti notáře). Jejich rozhodnutí je konečné. Žádná korespondence nebude započata. Každý účastník, který se pokusí korespondovat s odpovědnou osobou či notářem, bude diskvalifikován.

 

Hodně štěstí!

 

 

ZASLÁNÍ VAŠÍ PŘIHLÁŠKY

 

Prosíme, vyplněnou přihlášku v obálce, která bude označena v horním levém rohu výší vašeho skóre. Zašlete doporučeně jako cenné psaní na: adresu VTMTOYS CZ s.r.o., Za Zámečkem 744/9, 158 00 Praha 5. Obálky budou otevřeny za přítomnosti notáře první týden v měsíci srpnu 2015.

APEK Asociace


Obchod Hraček
Doručení do dvou dnů, kdekoliv po ČR
Obchod Hraček
Rádi Vám odpovíme na Vaše dotazy
Obchod Hraček
S námi ušetříte!
Obchod Hraček
Obchod Hraček
Přihlášení
E-Mail
Heslo

Zapomenuté heslo: [ Získáte zde ]

potvrzení